Adres : Esentepe, Hikaye Sk. No: 7, 34394 ŞİŞLİ/İSTANBUL

Laowa Proteus 2x Anamorphic

Ürün Kodu :
GM12UR-234
( 0 Değerlendirme )
Ürün Fiyatı :
 • Sabit 2x S?k??t?rma Oran?: Bu lens 2x anamorfik s?k??t?rma oran?na sahiptir, bu da görüntünün yatay eksende iki kat s?k??t?r?ld??? anlam?na gelir. Bu, 4:3 sensörde 2.66:1 ve 6:5 sensörde 2.4:1 oran?nda görüntü elde edilmesini sa?lar. Ayr?ca, alt?n oran 2.39:1 en boy oran?na kadar k?rpma yapma imkan? sa?lar. 2x s?k??t?rma oran?, film endüstrisinin istedi?i ultra geni? ekran sinematik görünümü sa?lar ve odak mesafesine ba?l? olarak s?k??t?r?lm?? görüntüde de?i?iklik olmamas?n? sa?lamak için sabit tutulur.

 • Geni? Diyafram Aç?kl???: T2 diyafram aç?kl???na sahip olan lens, dü?ük ???k ko?ullar?nda çekim yapmay? destekler. Ayn? zamanda derin bir alan derinli?i olu?turarak odak d??? alanlarda ho? bir bokeh efekti olu?turur.

 • Netlik: Geni? aç?kl?kta bile etkileyici netlik ve kontrast sunarak, Laowa Proteus Serisi talepkar film yap?m? gereksinimlerini kar??lar.

 • Yak?n Odak Mesafesi: Lens, nesneden minimum 32.3" uzakl?kta net odaklanabilir, böylece s?rad??? yak?n çekim sinematik sahneler olu?turabilir.

 • Ho? Bokeh: Odak d??? alanlarda eliptik bir bokeh efekti olu?turur, bu da güçlü bir sinematik görünüm için imza niteli?inde bir anamorfik karakterdir. 2x s?k??t?rma oran?nda bokeh belirgin ?ekilde ince ve uzundur.

 • Amber Anamorfik Flare Rengi: Amber flarlar, anlat?ya ve s?cak bir atmosfere katk?da bulunur ve sinema lenslerinde daha az yayg?nd?r.

 • Dü?ük Odak Nefesi: Odak ayar?n? yaparken görü? aç?s?ndaki ve çerçevedeki de?i?iklikler minimumda tutulur.

 • Sensör Kapsam?: S35+ sensör kapsam?na sahip olan Laowa Proteus, ARRI ALEXA 35 sensörü için 2.39:1 oran?nda ve RED V-RAPTOR sensörü için 7K 6:5 ANA oran?nda destek sunar. Opsiyonel 1.4x tam kare adaptör ile Proteus, netlik ve görüntü kalitesiyle tam kare sensörleri kapsayabilir.

 • Birle?ik Diyafram ve Odak Konumu: Birle?ik diyafram ve odak konumu, kullan?c?lar?n odak di?lisinde yeniden ayarlama yapmadan h?zl? bir ?ekilde lens de?i?tirmesine olanak tan?r.

 • 0.8 MOD Di?liler: Diyafram ve odak halkalar?nda endüstri standard? 0.8 MOD di?liler bulunur.

 • Flanj Arkas? Ayar?: Lens, kullan?c?lar?n arkafokus ayar?n? kolayca yapmas?na olanak tan?r.

Ürün Yorumları
Yorum Yapın
Yorum yapabilmek için üye girişi yapılması zorunludur
0 Değerlendirme ve Yorum
Bu ürün için değerlendirme yapılmamış!