Adres : Esentepe, Hikaye Sk. No: 7, 34394 ŞİŞLİ/İSTANBUL

Gopro HERO12 Black

Ürün Kodu :
GM12UR-228
( 0 Değerlendirme )
Ürün Fiyatı :

GoPro HERO12 Black Aksiyon Kamera ?ncelemesi ve Özellikleri

Pil Ömründe ve Kararl?l?kta Bir Art??

GoPro HERO12 Black, öncüsüyle benzer donan?ma sahip olsa da—53K60 video kayd? yapabilen 27MP görüntü sensörü—geli?tirilmi? pil ömrü, HyperSmooth 6.0 teknolojisi ve geni?letilmi? Bluetooth kablosuz ba?lant?s? ile yeteneklerini daha da art?r?yor. Görüntü sensörü 27MP RAW foto?raflar?n yan? s?ra 5.3K60, 4K120 ve 2.7K240 videoyu rahatl?kla yakalayabilir. HyperSmooth 6.0 dijital görüntü sabitleme özelli?i, AutoBoost ile görüntü kesimini azaltarak çekimlerinizin yüksek kalitede olmas?n? sa?lar. HERO12, önceki modellere göre videoyu sürekli olarak 2 kat daha h?zl? kaydetmek için geli?tirilmi? güç yönetimine sahiptir.

Yüksek Kaliteli HDR Görüntüleri

Gölge ve vurgular?n?zda daha fazla detay sunmak için video (5.3K ve 4K) ve foto?raf modlar? için HDR'yi etkinle?tirin. 5.3K60 video veya 27MP RAW foto?raflar?n?z? keskin detaylar ve sinematik görüntü kalitesi ile yakalay?n. Quik uygulamas?n? kullanarak videolar?n?zdan 24.7MP kareler bile alabilirsiniz. 2.7K videoyu 240 kare h?z?nda kaydederek 8 kat yava? hareketli oynatma yapabilirsiniz.
 

HyperSmooth 6.0 ve AutoBoost ile

Güncellenmi? HyperSmooth 6.0, görüntü kesimini azaltan AutoBoost performans?n? sunar, ki bu da çerçevenizi tehlikeye atabilir. 360° Horizon Lock, kameran?z tamamen dönsün bile çekiminizin sabit ve düzgün kalmas?n? sa?lar.

 

Bluetooth Ses Ba?lant?s?

HERO12'yi kablosuz bir mikrofon gibi uyumlu Bluetooth cihazlar?na ba?layarak ses kayd?n? geli?tirebilirsiniz. Görüntülenen sesinizi izlemek veya gürültülü ortamlarda sesli komutlar? kolayla?t?rmak için kablosuz kulakl?klar? bile ba?layabilirsiniz. Kulakl?klar?n?z arac?l???yla kamera uyar?lar?n? duyarak HERO12'nin komutu ald???n? onaylayabilirsiniz.

 

Pro veya Kolay Kontrol Modlar?

HERO12'nin iki kontrol modu aras?nda seçim yap?n: nokta ve çekim basitli?i veya tam kamera kontrolü. Kolay kontrol, çekiminizi çerçevelemenize ve deklan?ör dü?mesine basman?za olanak tan?r, tek seferlik bir çekim çözümüdür. 2.27" arka dokunmatik ekrana dokunarak geni? ekran ve mobil çekimler, yava? hareket, gece efektleri ve di?er ayarlar aras?nda geçi? yapabilirsiniz. Pro kontroller, tüm modlar?, ayarlar? ve özellikleri ince ayar yapman?z? ve ard?ndan bir ön ayar olarak ayarlaman?z? sa?lar.

 

?yile?tirilmi? Pil Ömrü

HERO12, Enduro pil ile birle?erek önceki modele göre 2 kat daha uzun pil ömrü sunan daha iyi pil verimlili?ine sahiptir. Sürekli 5.3K60 çekim için 70 dakika veya 1080p30 video için 1.5 saatten fazla kay?t yapabilirsiniz.

 

Yeni Zaman Aral??? Araçlar?

Tenis s?çramas? yaparken veya hedefe at?? yaparken sabit aral?klarla tüm eylemi yakalamak için zaman aral??? foto?raf arac?n? ayarlay?n. HingSight, kaydetmeden önce 30 saniyeye kadar görüntü yakalar, böylece deklan?öre geç basarsan?z bile bir kare kaç?rmazs?n?z. Zamanlanm?? Yakalama, GoPro'yu açar ve 24 saat öncesine kadar kolay foto?raf zaman atlamalar? için bir çekim yakalar. Süre Yakalama, 15 saniyeden 3 saat uzunlu?undaki video kliplerini kaydeder.

 

Gece Efektleri ve Zaman Atlama

Y?ld?z Yollar?, gökyüzündeki y?ld?zlarla ???k izleri olu?turmak için Dünya'n?n dönü?ünü kullan?r.

I??k Boyama, hareketli ????? f?rça darbelerine dönü?türür.

Araç I??k Yollar?, gece trafik ???klar?n?n hareketini kaydeder.

 

Zaman Kodu Senkronizasyonu

Birden fazla HERO12 sahibiyseniz, kamera zaman kodunu kolayca senkronize edebilirsiniz, bu da çoklu kamera düzenlemeyi kolayla?t?r?r. Bu özellik, Final Cut Pro, Adobe Premiere ve di?er düzenleme yaz?l?mlar? ile uyumludur ve post-prodüksiyonu h?zland?r?r.

 

Daha Fazla Geli?mi? Özellik

Daha düz geçi?ler için 8-bit veya 10-bit renk yakalama aras?nda seçim yap?n.

GoPro özel HyperView dijital lens, yeni görüntü sensörü taraf?ndan yakalanan 8:7 en-boy oranl? görüntüyü geni? aç?l? 16:9 çekim olarak sunar, bu da sürükleyici POV video sa?lar.

Kameran?z? ev Wi-Fi'ye ba?l?yken HERO12'yi tak?n ve görüntülerinizi otomatik olarak buluta yükleyin. Bir vurgu videosu telefonunuza gönderilir ve ard?ndan müzik ve efektlerle senkronize edilmi? olarak düzenlenebilir.

Ürün Yorumları
Yorum Yapın
Yorum yapabilmek için üye girişi yapılması zorunludur
0 Değerlendirme ve Yorum
Bu ürün için değerlendirme yapılmamış!